SVE DO SADA JE POGODIO: 9 zastrašujućih Nostradamusovih proročanstava koja nas očekuju

Da li ste znali da je Nostradamus predvideo Nuklearni rat? Predvideo je i niz događaja koji su se već desili.

nostradamus-splsh

Ovde vam iznosimo 9 proročanstava koja se još nisu desila, ali lako mogu.

1. Evropa će pasti

“Kraljevstvo straha će doći u Evropu i mačem i vatrom će uništiti njene gradove. Velika mornarica iz Azije će doći sa velikom vojskom, i boriće se do smrti. Mračno srce će zahvatiti Đenovu. Krv će biti na sve strane, glad, neće biti milosti ni za koga. Arapski princ će uzeti zemlju i crkve na obalama, sve do Persije.”

2. Turska i Egipat će napasati jug

“Turska i Egipat će napasti jug, kamile će piti vodu iz Dunava, bez žaljenja. Putevi će se tresti, a oni oko Alpa će zauvek nestati. Kralj će doći sa Crnog mora u Francusku. Otići če i Armeniju i ostaviti krvavo osoblje u Konstantinopolju. Biće velikog povlačenja.”

3. Ribe u morima i jezerima će kuvati

Ribe u morima i jezerima će kuvati Foto: dcclothesline.com”Ribe u moriama i jezerima će se kuvati zbog vatre na nebu. Jadransko more će biti puno kostiju. Zemlja će se tresti, Egipat će se tresti, a Muhamed će postati jači. Herod će tražiti predaju.”

4. Njujork-Novi grad

Nostradamus je govorio o uništenju koje će zadesiti Evropu, Egipat i Istanbul. U kasnijim predviđanjima pominje Ameriku, najverovatnije je Njujork taj novi grad.

5. Bašta sveta

“Bašta sveta, kraj Novog grada, kraj veštačkih planina, će biti potopljna i otrovana sumporom.”

6. Dve velike sile će se ujediniti i Veliki rat će prestati

Na kraju svojih predskazanja Nostradamus spominje dve velike sile koje će se ujediniti i završiti rat. ”Zapad će odneti pobedu. Kada se oni sa Arktika ujedine, strah će vladati istokom. A onaj novoizabrani će primiti najveći udarac. Putevi Konstantinopolja će biti obojene krvlju.”

7. Crveno i belo

Sever i Zapad će pokoriti vladara sa istoka, a njegovi potomci će trunuti u zatvorima. Neće više postojati varvarska sila, Pagani će pasti. Novi kralj Evrope će doći. Nova crveno-bela vojska će zajedno krenuti protiv kralja Vavilona.”

8. Zemlja će biti uništena

Treći Antihrist će doći i ponovo nestati. Njegov rat će trajati 27 godina. Jeretici će umreti, a zatvorenici će biti u izgnanstvu.”

9. Nastaće sveopšti mir

“Nakon dugog rata, Saturn će nastupiti i nastaće zlatno doba. Bog će zarobiti Đavola, i ljudi neće više biti nesrećni. Nastaće sveopšti mir.”

Izvor: Vjerujemuboga