RODITELJI, OPREZ: Ukoliko vam djeca u ovome pomažu, platićete drakonsku kaznu!

Svakodnevni rad na njivi, čak i kao pomoć roditeljima, rad na građevini, u rudniku, pekari, na uzgoju životinja… samo su neka od zabranjenih zanimanja koja se nalaze u Pravilniku o preventivnim merama za bezbijedan i zdrav rad mladih koje je donijelo Ministarstvo za rad i Ministarstvo zdravlja decembra prošle godine.

Međutim, Vlada RS je uzimajući u obzir Preporuku MOR-a o zabrani i hitnoj akciji za ukidanje najgorih oblika dječijeg rada, donijela Uredbu o utvrđivanju opasnog rada za djecu 29. maja 2017. godine.

Navedenom uredbom je utvrđeno da su opasne okolnosti za djecu, a to su svi mlađi od 18 godina: rad ispod zemlje (rad u rudnicima i sl.), prekovremeni rad, rad na saobraćajnicama, van mjesta prebivališta djece mlađe od 15 godina života, u skučenim prostorima (ulasci u mašine, kanale i sl.), na visini ili u dubini, sa opasnim mašinama, uređajima i oštrim predmetima, kao i rad u nefiziološkom položaju tijela pri radu (na primjer dugotrajno stajanje, klečanje, povijen položaj…).

Takođe su navedene fizičke štetnosti kojima djeca ne smiju da budu izložena: nepovoljni klimatski ili mikroklimatski faktori (visoka ili niska temperatura, visoka vlažnost), teški psihički i/ili fizički napori (na primjer energetska potrošnja veća od 20 kJ/min, podizanje tereta u jednom zahvatu za decu stariju od 15 godina života do 10 kg, a za djecu mlađu od 15 godina života do 7 kg), visok nivo nejonizujućeg zračenja, buka iznad 85 dB(A), vibracije koje mogu dovesti do oštećenja zdravlja i kao hemijska štetnost: duvanski dim.

U skladu sa time u opasne djelatnosti za djecu spadaju:

Rudarstvo
Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
Uslužne djelatnosti u gajenju usjeva i zasada
Pomoćne djelatnosti u uzgoju životinja
Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti
Sječa drveća
Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
Ribolov
Uklanjanje otpadnih voda
Skupljanje opasnog otpada
Tretman i odlaganje otpada
Ponovna upotreba materijala
Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom
Zaštitne i istražne djelatnosti
Zdravstvene djelatnosti
Kockanje i klađenje
Pogrebne i srodne djelatnosti
Djelatnost njege i održavanja tijela
Ostale nepomenute lične uslužne djelatnosti

S obzirom na tjelesni i duhovni razvoj djece mlađe od 15 godina života pored ostalih, posebno su naglašene i dodatne opasne djelatnosti radi obezbjeđivanja njihove zaštite, kažu u nadležnom ministarstvu.

Opasne djelatnosti za djecu mlađu od 15 godina:

Prerađivačka industrija
Građevinarstvo
Skupljanje otpada koji nije opasan
Uzgoj životinja
Djelatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića
Usluge održavanja objekata
Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
Djelatnost domaćinstva koja zapošljava poslugu

– Izuzetak u ograničenom obimu, postoji kada je u pitanju stručno obrazovanje djece (učenici srednjih stručnih škola) kada su na praksi i tada pojedinim štetnostima i okolnostima mogu biti izloženi, ali maksimalno do 1/3 odnosno 1/5 mjesečnog vremena predviđenog za rad odraslih – stoji u uredbi.

Uredba o utvrđivanju opasnog rada za djecu stupila je na snagu 7. juna 2017. godine i počinje da se primjenjuje od 1. januara 2018. godine. Njeno sprovođenje će kontrolisti nadležne inspekcije, od Inspekcije rada, zdravstvene i prosvjetne do Inspekcije socijalne zaštite.

Za one poslodavce koji uprkos zabrani budu zapošljavali djecu na zabranjenim zanimanjima, kazne neće biti blage.

– Ukoliko poslodavci angažuju mlade u suprotnosti sa ovim pravilnikom inspektor rada može pokrenuti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i zaprijećena kazna za poslodavca sa svojstvom pravnog lica je od 800.000 do 1.000.000 dinara, a za poslodavca koji je privatni preduzetnik od 400.000 do 500.000 dinara – navode u Ministarstvu rada.

Izvor: Alo.rs