Ovo su POSLOVI za koje Njemačka traži radnike – a plate su SJAJNE

Danas u Nemačku sve češće odlaze lekari, programeri i inženjeri. Pošto radnu vizu ne možete da dobijete bez obezbeđenog radnog mesta, prvi korak je kontakt sa poslodavcem.

ashampoo_snap_2016-09-23_21h35m15s_003_

Od njega morate da dobijete potvrdu o sklapanju radnog ugovora s kojom u nemačkoj ambasadi podnosite zahtev za radnu vizu.

– Ukoliko vam je želja da steknete pravo na plavu kartu, boravišnu i radnu dozvolu za stručnjake sa fakultetskom diplomom, prvo morate da aplicirate za vizu. Tek nakon dobijanja iste, u Nemačkoj u nadležnom uredu za strance aplicirate za plavu karticu – saznajemo u nemačkoj ambasadi.

Lična karta zemlje:

Broj stanovnika: 80,62 miliona

Površina: 357.104 km2

BDP: 46.268 dolara po glavi stanovnika

Valuta: evro

Najveći gradovi: Berlin, Hamburg, Minhen, Frankfurt, Štutgart, Dizeldorf, Dortmund

Udaljenost od Srbije: 1.829 km

Koji su poslovi traženi i kolike su plate:

Uredbom o zapošljavanju pristup tržištu rada za strance ograničen je za određena zanimanja i zahteva prethodnu saglasnoost uprave za zapošljavanje.

– Zahtevi za vizu radi zapošljavanja za zanimanja sa niskim stepenom kvalifikacije spadaju u domen zabrane regrutovanja, tako da su izgledi za dobijanje pozitivnog odgovora izuzetno mali – saznajemo u nemačkoj ambasadi.

*zarade se odnose na bivšu Zapadnu Nemačku, u Istočnoj mogu biti i do 1.000 evra niže

Potrebna znanja i diplome

Znanje nemačkog jezika:

Samo za radnu dozvolu dovoljan je A1

Za poslove sa srednjom školom B1

Za visokoobrazovane kadrove C1

U Srbiji trenutno sledeće institucije poseduju ovlašćenje za izdavanje takvih sertifikata: Goethe-Institut, ÖSD kao i škola za učenje stranih jezika koja je sertificirana prema TestDaF-u ili Telc-u. Postoji i model ispita ÖSD-a gde možete proveriti poznavanje jezika.

Diplome:

Lekari, lekari-specijalisti, psihoterapeuti i veterinari iz Srbije mogu da rade u Nemačkoj nakon provere stepena usaglašenosti srpske i nemačke diplome. Ipak, u većini profesija potrebno je položiti dodatni ispit – aprobaciju. Cena potvrde o priznanju diplome je 100 evra. Za svaku sledeću potvrdu o drugim diplomama ili ponovno izdavanje prve potvrde plaća se 50 evra. Rad bez aprobacije može da se odobri u deficitarnim zanimanjima, ali je takav rad ograničen na maksimalno dve godine.

Dokumenta potrebna za vizu (na linku Ambasade Nemačke imate kompletnu listu)

– Dva obrasca popunjena na nemačkom jeziku i svojeručno potpisana

– Tri biometrijske fotografije ne starije od šest meseci

– Pasoš koji važi još najmanje godinu dana i ima najmanje dve slobodne, neispečatirane stranice

– Dokaz o završenom obrazovanju i visokoškolskoj ustanovi, original i dve fotokopije

– Potpisani radni ugovor, original i dve kopije

– Radna knjižica, original i dve fotokopije

(svaka dokumenta predati overena i prevedena na nemački jezik od sudskog tumača)

Kontakti za pomoć u nalaženju posla:

Ambasada u Beogradu

http://www.belgrad.diplo.de/

Neznanog junaka 1A

Savezna agencija za zapošljavanje

http://www.ba-auslandsvermittlung.de

Proverite da li Nemačka prihvata vašu diplomu

http://anabin.kmk.org/

telefon: +49228501664

Sedište Odeljenja za vize

Kneza Miloša 75, 11000 Beograd (zgrada kanadske ambasade)

telefon: 00381-11-3064400

email: [email protected]

Korisne informacije

Zakazivanje termina se vrši isključivo putem interneta. Za podnošenje zahteva obavezno dođite lično.

Izdavanje pasoša se vrši od ponedeljka do četvrtka u 15 sati.

Ukoliko ste sprečeni da lično preuzmete pasoš možete i ovlastiti nekoga da isti preuzme umesto Vas. Ovlašćena osoba će pritom priložiti neformalnoovlašćenje sa kopijom pasoša.

Ispovest: Ovde morate da znate nemački

Kako si odlučila da odeš u Nemačku?

Živim u Berlinu od 2011. godine. Moj odlazak u inostranstvo bio je isključivo profesionalne prirode, želela sam da upišem master studije van Srbije, pa da se nakon studija vratim u svoju zemlju. U Beogradu sam diplomirala novinarstvo i komunikologiju na FPN. Međutim, medijska situacija kao i prilike za pristojno plaćen posao u ovoj profesiji su gotovo ravne nuli, pa sam rešila da ostanem u Nemačkoj. Naravno da bez prethodnog znanja jezika nije bilo lako, i moj prvi master koji je bio na engleskom jeziku nije obećavao velike šanse za posao. Naime, u Berlinu gotovo svi pričaju engleski, ali je znanje nemačkog obavezno za bilo koju vrstu posla.

Da li je teško u Nemačkoj naći posao?

Kako se u Nemačkoj volontiranje i neplaćen rad smatra ekspolatisanjem, pa i utajom poreza, on je zakonom zabranjen. Sem ako se ne radi o neprofitnoj organizaciji. Tokom svojih prvih studija, a sada i drugih, radim 50 odsto vremena, 20 sati nedeljno, jer ovde studentima nije dozvoljeno puno radno vreme, a za uzvrat imaju studentski kredit koji iznosi 750 evra i koji se po zaposlenju vraća. Studenti iz Srbije nemaju prava na ovaj kredit, sem ako nisu u Nemačkoj duže od tri godine. Dakle, ja živim od plate koju zarađujem radeći 50 odsto radnog vremena kao PR menadžer u jednoj turističkoj kompaniji.

Kako izgleda živeti u Berlinu?

Živim vrlo pristojno, iako je Berlin i Brandenburg jedna od bundesrepublika sa najnižim prosekom plata. Ona iznosi oko 1.400 evra kad se oduzmu porezi, ali su cene prilagođene primanjima, namirnice su znatno jeftinije nego u ostalim republikama, kao i cene usluga.

Izvor: blic.rs