DA LI JE OPASNO KORISTITI TELEFON DOK SE PUNI? Sve laži i istine o zračenju i eksplozijama!

Da li je tačno da je korišćenje mobilnog telefona u toku punjenja opasno zbog povećane radijacije i potencijalne eksplozije ili strujnog udara?

mobilni-telefon-opasnost-foto-ilyke-1455221456-843009

Pokrivanje telefona sa posteljinom, telom, odećom ili drugim materijalima koji imaju uticaj na performanse telefona,predstavljaju opasnost od požara ili ekplozije koje mogu da prouzrokuju povrede na vašem telu ili oštećenja imovine.

Takođe, preporučuje se da se ne koriste neodobreni punjači, jer oni mogu da predstavljaju opasnost od požara, eksplozije, curenja ili neku drugu opasnost.

mobilni-telefon-opasnost-foto-ilyke-1455221139-843003

Da li je radijacija veća kada je baterija skoro prazna?

Došlo je do incidenta u kome je dečakov telefon eksplodirao zbog povećane radijacije izazvane niskim statusom baterije. Fotografija ispod dostavljena je sa ovom pričom.

Tvrdnja da mobilni telefoni ispuštaju više zračenja kada je baterija slaba je – netačna! Slab signal zahteva od telefona da radi jače, a ne slaba baterija. Isto tako, slab signal daje jače zračenje, jer u tom slučaju aparat radi više.

mobilni-telefon-opasnost-foto-ilyke-1455221259-843005

To znači da biste trebali da izbegavate upotrebu telefona u liftu, zgradama i ruralnim predelima.
Priča o dečaku iz Indije koji je umro dok je koristio telefon na punjaču nije istinita. Istona je da je dečak iz Indije, ali nije umro. Njegove povrede su se dogodile zbog kineskog mobilnog telefona koji je koristio.

Postoji upozoreni pinjači jer mogu da dovedu do povreda. Tako da, incident o kome možete da pročitate na internetu nema veze sa povećanom radijacijom. Takođe, slaba baterija ne može da bude razlog jače radijacije telefona.

Izvor: Ilyke